Kvalitet & Miljö

Grundläggande för vår verksamhet är att alltid arbeta med tekniskt riktiga metoder utifrån faktorer som kvalitet, miljö och ekonomi.

KVALITET
Vi ska genom delaktighet, engagemang och kunskap verka för att vi uppnår rätt kvalitet i hela vår verksamhet.

Genom vår samarbetsförmåga, tydlighet och genom att hålla vad vi lovat gör vi kundens intresse till vårt.

MILJÖ
Vi ska genom konkreta åtgärder och ständiga förbättringar i vår verksamhet verka för en hållbar miljö.

Genom att minimera uttag av naturresurser, minimera användning av farliga ämnen samt genom att minimera avfall.

I samverkan med kunder, leverantörer och myndigheter kommer avtal, regelverk och lagstiftning att följas genom vårt engagemang och kunnande.